Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor B2-Cleaning de gewoonste zaak van de wereld. Wij vullen de drie onlosmakelijke elementen: People, Planet en Profit heel concreet in. Naast zorg voor het milieu is zorg voor en ontwikkeling van onze medewerkers cruciaal. Niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook op het gebied van opleidingen en gezondheid. Het verantwoord ondernemen onderschrijven wij met de Code Verantwoordelijke Marktgedrag.

Onze mensen

Een tevreden medewerker is een productieve medewerker voor u. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde medewerkers. Dat het prettig werken is bij B2-Cleaning uit zich in een laag ziekteverzuim en weinig verloop met als gevolg continuïteit.

SROI

Kwaliteit van ons werk mag u als vanzelfsprekend beschouwen, maar net zo belangrijk vinden wij het als werkgever ook om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken daartoe nauw samen met het UWV en met het Werkgeversservicepunt in diverse gemeenten. Het instromen gebeurt aan de hand van een opleidingsprogramma. Na een stageperiode, die doorgaans 12 weken duurt, biedt B2-Cleaning, bij wederzijds enthousiasme, de kandidaat een vast dienstverband aan.

Materialen en middelen

Algemeen geldt dat alle gebruikte materialen en middelen geselecteerd worden op basis van duurzaamheid. We streven ernaar zo min mogelijk gebruik te maken van chemische reinigingsmiddelen. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe, innovatieve, milieuvriendelijke en energiezuinige producten en machines. Via onze leveranciers, publicaties in vakliteratuur en het bezoeken van vakbeurzen blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. U kunt er dan ook vanuit gaan dat wij de meest milieuvriendelijke en energiezuinige producten en machines inzetten op uw locatie(s).