Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor B2-Cleaning de gewoonste zaak van de wereld. Wij vullen de drie onlosmakelijke elementen: People, Planet en Profit heel concreet in. Naast zorg voor het milieu is zorg voor en ontwikkeling van onze medewerkers cruciaal. Niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook op het gebied van opleidingen en gezondheid. Het verantwoord ondernemen onderschrijven wij met de Code Verantwoordelijke Marktgedrag.

B2-Cleaning heeft samenwerkingsverbanden met UWV WERKbedrijf, met inspraak van de Gemeenten Den Haag en Utrecht, om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (met al dan niet een arbeidsbeperking) een kans te bieden op een vast dienstverband bij B2-Cleaning. Hiervoor heeft B2-Cleaning overeenkomsten afgesloten met de Werkgeversservicepunten van de Gemeenten Den Haag en Utrecht. Het instromen gebeurt aan de hand van een opleidingsprogramma, dat samen met UWV WERKbedrijf is ontwikkeld. Uit een poule van werkzoekende kandidaten wordt een selectie gemaakt die vervolgens een stage/leerplek wordt aangeboden op één van onze locaties. Na een stageperiode, die doorgaans 12 weken duurt, biedt B2-Cleaning, bij wederzijds enthousiasme, de kandidaat een vast dienstverband aan.

Een kleine greep uit de opdrachtgevers van B2-Cleaning: